Hop til hovedindholdet

Nyt Europa logo

EUs sociale søjle - En fordel for det danske arbejdsmarked?


Dato og tid

Mandag d. 29. april 2019 kl. 13:00 til 17:00

Tilmeldingsfrist

Mandag d. 29. april 2019 kl. 12:00

Sted

Serviceforbundet/FIC, Ramsingsvej 30, 2500 Valby Serviceforbundet/FIC
Ramsingsvej 30
2500 Valby

EUs sociale søjle - En fordel for det danske arbejdsmarked?


Arrangementsbeskrivelse

Konferencen sætter fokus på social- og arbejdsmarkedsforhold i Europa, og hvad vi gøre for at få social fremgang og fair vilkår på arbejdsmarkedet. Der er oplæg fra en forsker, NGO’er, fagbevægelsen og debat mellem kandidater til Europa-Parlamentsvalget om hvad partierne kan gøre.

Der er store sociale forskelle i Europa. Der er stor ulighed mellem lande og i lande. EU-Kommissionen har sat social velfærd og fair vilkår på dagsordenen, og EU har vedtaget en Europæisk Social Søjle. Det meste i den sociale søjle skal gennemføres af medlemsstaterne, men der er også tale om fælles europæisk lovgivning. Vi har set de første forslag blive vedtaget: Minimumsregler for forældreorlov med deling af forældreorloven mellem mænd og kvinder, arbejdsvilkårsdirektivet med minimumsregler for ansættelseskontrakter, nye forbedrede regler for udstationerede arbejdere og en europæisk arbejdsmarkedsmyndighed. Men der er fortsat mange ting, der udestår og er uenighed om.

Det store spørgsmål er: Vil medlemsstaterne og partierne tage søjlen alvorligt?  Vil den have negativ eller positiv indvirkning på velfærdsmodellen og arbejdsmarkedsmodellen i Danmark? Skal der mere fælles europæisk arbejdsmarkedspolitik til? Skal de sociale rettigheder styrkes ved en traktatændring? Hvad er de danske partiers ansvar for at sikre fair vilkår og social fremgang i Danmark og EU? Alt dette og meget mere skal vi blive klogere på i fælleskab.


Program: 

Kl. 13.00. Velkomst ved forbundsformand, John Nielsen, Serviceforbundet

Kl. 13.10. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på social- og arbejdsmarkedspolitikken i Europa.

v/ Claus Larsen-Jensen, Direktør i FIC, Tidl. MF og MEP(S)

v/ Steen Gade, Formand for Nyt Europa, Tidl. MF (SF)

Kl. 13.40. Social og arbejdsmarkedspolitik i Europa. Status på den Sociale søjle og den frie bevægelighed i EU.

v/ Caroline de la Porte, Professor, Institut for International økonomi, politik og Business, CBS

Kl. 14.30. Fagbevægelsens holdning til social- og arbejdsmarkedspolitikken i Europa

v/ Bente Sorgenfrey, Næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation og ansvarlig for det internationale arbejde

15:00 Pause 

Kl. 15.30. EP-debat om et socialt Europa

Marianne Vind (S), Jakob Sejergaard (K), Jakob Nerup (Ø) og spidskandidat for SF, Margrete Auken.

Kl. 16.45 Afslutning


dagens ordstyrere: Britta Thomsen, tidl. MEP (S), og Søren Keldorff, Nyt Europa

Konferencen afholdes af

Find vej til arrangementet

Klik for at se et kort med stedets placering hos Google Maps >

Kontaktinformationer til arrangør

Nyt Europa
Tlf: +45 +4560566951
nyteuropa@nyteuropa.dk

Kontaktinformationer til arrangør

Nyt Europa
Tlf: +45 +4560566951
nyteuropa@nyteuropa.dk